by admin admin

Arvo-osuusjärjestelmään siirtymättömien osakkeiden käsittely jatkuu.

Rantakairan Sähkö Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 26.3.2024 on kumonnut varsinaisen yhtiökokouksen 3.5.2023 tekemän päätöksen, että ”rekisteröimättömien osakkeiden oikeudet menetetään ja Rantakairan Sähkö Oy:n hallitus mitätöi rekisteröimättömät yhteistilillä olevat paperimuotoiset osakkeet, joiden siirtämistä arvo-osuusjärjestelmään ei ole pätevästi vaadittu viimeistään 3.5.2024 klo 10.00 mennessä ja joita koskeva jälkivaihtovaatimus ei ole tullut täydelliseksi viimeistään 31.10.2024.”

Tämä tarkoittaa, että edelleen voi siirtää rekisteröimättömiä yhteistilillä olevat paperimuotoisia osakkeita arvo-osuusjärjestelmään. Tämä on voimassa toistaiseksi!

by admin admin

Kokouskutsu 26.03.2024

Rantakairan Sähkö Oy:n osakkaat kutsutaan
YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN
joka pidetään tiistaina 26. päivänä maaliskuuta 2024 kello 9.00 Simossa Rantakairan Sähkö
Oy:n toimistolla osoitteessa Lanssitie 1, 95200 SIMO.

Kokouksessa käsitellään hallituksen esitykset:

 1. Varsinaisen yhtiökokouksen 3.5.2023 tekemän päätöksen ”Arvo-osuusjärjestelmään
  siirtymättömien osakkeiden käsittely” kumoaminen:
  Hallitus esittää, että edellä mainittu päätös kumotaan kokonaisuudessaan.
 2. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen:
  Hallitus esittää, että yhtiön yhtiöjärjestystä muutetaan. Yhtiöjärjestyksen muutoksen
  pääasiallinen sisältö on seuraava:
  • 4 § kuuluu nykyisellään seuraavasti: ”Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee
   hallitus.”. 4 § muutettaisiin kuulumaan seuraavasti: ”Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja,
   jonka valitsee hallitus”;
  • 8 § kuuluu nykyisellään seuraavasti: ”Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain
   hallituksen määräämänä päivänä kesäkuun loppuun mennessä.”. 8 § muutettaisiin
   kuulumaan seuraavasti: ”Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen
   määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.”;
  • 9 § kuuluu nykyisellään seuraavasti: ”Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.”. Kyseinen
   tilikautta koskeva määräys (9 §) poistettaisiin;
  • 10 § kuuluu nykyisellään seuraavasti: ”Yhtiökokouksessa voi osakkaalla olla
   huolimatta hänen edustamiensa osakkeiden suuremmasta määrästä enintään
   kymmenesosa (1/10) kokouksessa edustetuista äänistä.” Kyseinen äänivallan
   rajoittamista koskeva määräys (10 §) poistettaisiin;
  • 11 § numerointi korjattaisiin 9 § ja 10 § poistamisen myötä.
 3. Hallituksen valtuuttaminen omien osakkeiden hankkimiseen:
  Hallitus esittää, että yhtiökokous päättää hallituksen valtuuttamisesta yhtiön omien
  osakkeiden hankkimiseen. Hallitus voi toteuttaa hankkimisen myös suunnatusti.

  Osallistumisoikeus
  Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 14.3.2024
  merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

  Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
  Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
  omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon,
  valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan
  tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua
  ylimääräiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön osakasluetteloon tilapäisesti
  viimeistään 21.3.2024 klo 10:00

Simossa
28.2.2024
Rantakairan Sähkö Oy
hallitus

Kutsu ladattavissa myös PDF-muodossa tästä.

by admin admin

Laskutusosoitteemme on muuttunut

Hyvä yhteistyökumppani,

Olemme siirtyneet ostolaskujen sähköiseen käsittelyyn ja verkkolaskujen vastaanottoon tehostaaksemme toimintaamme. Verkkolaskuoperaattorina toimii Maventa.

Verkkolaskuosoitetietomme ovat seuraavat:

Yrityksemme tiedot
NimiY-tunnusVerkkolaskuosoite
Rantakairan Sähkö Oy0192996-2003701929962
Välitystiedot
VälittäjäVälittäjätunnus
Maventa003721291126
Välittäjätunnus pankkiverkosta lähetettäessä:  DABAFIHH

Mikäli ette pysty lähettämään laskuja sähköisesti, pyydämme toimittamaan paperiset ostolaskut osoitteella:

            Rantakairan Sähkö Oy
            01929962
            PL 100
            80020 Kollektor Scan

 • SARJANUMERON TULEE OLLA MUKANA JOKAISEN LASKUN OSOITEKENTÄSSÄ, EI VAIN KUORESSA
 • KÄYTÄ TEKSTIN VÄRINÄ VAIN MUSTAA
 • LÄHETÄ SKAANNUKSEEN VAIN LASKUJA LIITTEINEEN
 • ÄLÄ KÄYTÄ NIITTEJÄ

Voitte myös lähettää PDF-formaatissa olevia laskuja sähköpostilla seuraavilla ohjeilla.

 • Laskut lähetetään sähköpostin liitetiedostoina
 • Yksi lasku per tiedosto joka sisältää yhden laskun kaikki sivut
 • Monta laskua voidaan lähettää yhdessä sähköpostiviestissä. Kaikilla tiedostoilla tulee olla oma nimi
 • Yksi sähköposti voi maksimissaa olla 10Mb
 • PDF-tiedostojen tulee olla aitoja PDF-dokumentteja versio 1.3 tai uudempi
 • PDF-tiedostot eivät saa olla lukittuja tai salasanalla suojattuja
 • Dokumentin ulkomitta voi olla maksimissaan 210 x 297 mm
 • Liitteen nimi ei saa sisältää kuin tavallisia kirjoitusmerkkejä, a-z, A-Z, 0-9.

PDF-muotoiset laskut voi lähettää osoitteella: invoice-sarjanro@kollektor.fi

Lisätietoja tarvittaessa:

            RANTAKAIRAN SÄHKÖ OY
            Leinonen Aila
            aila.leinonen@rantakaira.fi
            puh. +358405138503

by Sami Tiiro Sami Tiiro

Keskeytys sähkönjakelussa ma 7.8 ja ke 9.8

Sähkönjakelukeskeytys koko alueellamme maanantaina 7.8 klo 05:45 – 06:30 välisenä aikana, kesto noin 15min.
Toinen keskeytys keskiviikkona 9.8 klo 05:45 – 06:30 välisenä aikana, kesto noin 15min.
Kantaverkkoyhtiö Fingrid suorittaa huoltotoimenpiteitä 110kV verkossa. Pahoittelemme mahdollista haittaa.