Sähkönkäyttöpaikan sähköenergia mitataan ns. suoralla mittaustavalla, jos käyttöpaikan noususulake on 63 A tai pienempi. Yli 63 A:n käyttöpaikan sähkö mitataan epäsuorasti eli käytetään virtamuuntajia ja mittarin osoittama lukema pitää kertoa muuntajakytkennän muuntokertoimella. Virtamuuntajilla liitetyt mittaukset pyritään saamaan suositusten mukaisesti tehosähkötariffiin, jossa energian lisäksi mitataan myös teho.

Yleissähkö

Yksinkertaisin sähkön mittaustapa on yleissähkö, jossa perusmaksu on porrastettu yli 63 A:n sulakkeilla ja siirtotariffissa on vain yksi hinta.

Aikasähkö

Aikasähkössä perusmaksu on porrastettu sulakekoon mukaan ja energialla on kaksi hintaa: päiväsähkö klo 7-22 ja yösähkö klo 22-7. Uudet etäluettavat mittarit tunnistavat kalenterin mukaisen kesäajan, joten kellotoiminnot tapahtuvat realiajassa. (Toistaiseksi mittalaitteiden kellonajat ovat ns. talviajassa).

Kausisähkö

Kausisähkössä perusmaksu on porrastettu sulakekoon mukaan ja energialla on kaksi hintaa: talviarkipäivä ja muu aika. Talviarkipäivän aikaa on 1.11-31.3 klo 7-22 arkipäivisin mukaanluettuna lauantait ja aattopäivät. Vuoden muut tunnit ovat ns. muuta aikaa.

Tehosähkö

Tehosähkön perusmaksu on kiinteä ja sulakekoosta riippumaton. Tehonkäyttö mitataan tunnin keskitehona ja laskutetaan erillisellä tehomaksulla kahden suurimman tuntitehon keskiarvoa käyttäen. Tehosähkössä on kaksi energian hintaa: talviarkipäivä ja muu aika. Tuntiajat ovat samat kuin kausisähkössä.
Keskijänniteliittyjien sähkönsiirtoon sovelletaan keskijännitetehosähkön siirtohintoja, jotka ovat rakenteeltaan samanlaiset kuin pienjännitteellä.

Sähkön etäluenta

Sähkön etäluennassa poimitaan kulutustiedot aina kuukauden vaihteessa ja laskut perustuvat siten kuukausittaiseen todelliseen kulutukseen, joten sähkölämmitysasiakkaan laskut painottuvat voimakkaasti talviaikaan.

Etämittareiden avulla ohjataan sähkölämmittäjien lämminvesivaraajan ja lattialämmitysten päällekytkemistä. Vaikka yösähkö kytkeytyy päälle klo 22:00, viivästytetään em. yökuormia mittarin viivelaitteella. Viiveaika on satunnaisesti 1-60 minuuttia ja mittauslaitejärjestelmä tekee valinnan satunnaisesti. Porrastuksella pyritään siihen, ettei kaikki käyttövesivaraajat mene yhtä aikaa päälle. Vajaan tunnin viiveestä ei ole haittaa asiakkaalle, sillä käyttövesivaraaja ei tarvitse yösähkön yhdeksän tunnin latausaikaa.

Lataa lukuohje Aidon 5000 ja 6000-sarjan etäluettaville mittareille