by admin admin

Kokouskutsu 03.05.2023

Rantakairan Sähkö Oy:n osakkaat kutsutaan VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN
joka pidetään keskiviikkona 3. päivänä toukokuuta 2023 kello 10.00 Simossa yhtiön
toimipisteessä osoitteessa Lanssitie 1, 95200 SIMO.
Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaiset varsinaisen yhtiökokouksen
käsiteltäviksi kuuluvat asiat ja arvo-osuusjärjestelmään siirtymättömien osakkeiden
käsittely.

Osallistumisoikeus
Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 20.4.2023
merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon,
valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan
tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua
varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön osakasluetteloon tilapäisesti
viimeistään 27.4.2023 klo 10:00

Päätetään arvo-osuusjärjestelmään siirtymättömien osakkeiden käsittelystä.
Osakeyhtiölain 3 luvun 14 a§:n 3 momentin mukaan “jollei arvo-osuusjärjestelmästä ja
selvitystoiminnasta annetun lain 6 luvun 3 §:ssä tarkoitettua kirjaamista ole vaadittu
kymmenen vuoden kuluessa ilmoittautumisajan päättymispäivästä, yhtiökokous voi
päättää, että oikeus arvo-osuusjärjestelmään kuuluvaan osakkeeseen ja siihen perustuvat
oikeudet on menetetty.” Rantakairan Sähkö Oy:n osakkeiden arvo-osuustilille siirtäminen
alkoi 20.8.2012 ja päättyi 31.8.2012 (ilmoittautumisajan päättymispäivä), mistä lähetettiin
osakkaille kirje 25.5.2012. Kirjeessä pyydettiin viemään / lähettämään Rantakairan Sähkö
Oy:n paperiset osakekirjat Nordea Pankki Suomi Oyj:n konttoriin siirtoa varten. Osakkeita
on voinut vaihtaa arvo-osuusjärjestelmään myös 31.8.2012 jälkeen eli aikaa osakkeiden
vaihtamiselle arvo-osuusjärjestelmään on annettu yli 10 vuotta. Rantakairan Sähkö Oy:n
hallitus esittää yhtiökokoukselle, että rekisteröimättömien osakkeiden oikeudet menetetään
ja Rantakairan Sähkö Oy:n hallitus mitätöi rekisteröimättömät yhteistilillä olevat
paperimuotoiset osakkeet, joiden siirtämistä arvo-osuusjärjestelmään ei ole pätevästi
vaadittu viimeistään 3.5.2023 klo 10.00 mennessä ja joita koskeva jälkivaihtovaatimus ei
ole tullut täydelliseksi viimeistään 31.10.2023.

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat nähtävillä Rantakairan Sähkö Oy:ssä, Lanssitie 1,
95200 Simo.

Simossa 29.3.2023
Rantakairan Sähkö Oy
hallitus

by admin admin

Uusi toimitusjohtaja valittu

Rantakairan Sähkö Oy:n hallitus on valinnut uudeksi toimitusjohtajaksi Kari Kuuselan. Hän on toiminut väliaikaisena toimitusjohtajana 1.6.2022 alkaen ja aloittaa kokopäiväisenä toimitusjohtajana Toukokuun 2023 aikana.