by admin admin

Rantakairan Sähkö Oy:n osakkaat kutsutaan
VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN
joka pidetään keskiviikkona 22. päivänä toukokuuta 2024 kello 9.00 Simossa yhtiön
toimipisteessä osoitteessa Lanssitie 1, 95200 SIMO.
Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaiset varsinaisen yhtiökokouksen
käsiteltäviksi kuuluvat asiat.

Osallistumisoikeus
Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 10.5.2024
merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon,
valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan
tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua
varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön osakasluetteloon tilapäisesti
viimeistään 17.05.2024 klo 10:00

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat nähtävillä Rantakairan Sähkö Oy:ssä, Lanssitie 1,
95200 Simo ja www.rantakaira.fi sivustolta.

Simossa 15.3.2024
Rantakairan Sähkö Oy
Hallitus