by admin admin

Sähköpula – mitä se tarkoittaa ja kuinka varaudun siihen?

Sähköä on tuotettava joka hetki yhtä paljon kuin sitä kulutetaan. Sähköpula on
valtakunnallinen häiriötilanne ja se syntyy, kun sähköä kulutetaan enemmän kuin sitä
pystytään tuottamaan tai tuomaan ulkomailta. Sähköpula on epätodennäköinen, mutta
siihen on varauduttava sekä valtakunnallisesti että paikallisesti.
Rantakairan Sähkö Oy on varautunut sähköpulatilanteisiin valmius- ja
varautumissuunnitelmalla. Sähköpulassa sähkön käyttöä joudutaan rajoittamaan
kiertävin sähkökatkoin. Sähkökatko kestää noin kaksi tuntia kerrallaan ja se voi toistua
muutaman kerran. Sähkökatkojen ulkopuolelle jätetään vain merkittävät
sähköntuotantolaitokset sekä terveyskeskus.

Varaudu

• Sähkökatkoja voi olla muutenkin kuin sähköpulatilanteessa. Varautumiseen löytyy
hyvin tietoa
Motivan sivuilta: Varautumiseen liittyvää tietoa (Motiva)

Viestintä ja yhteystiedot

• Huolehdi, että yhteystietosi (sähköpostiosoite ja puhelinnumero) ovat Rantakairan
Sähkö Oy:llä ajan tasalla.
• Jos sähkönjakelua rajoitetaan, pyrimme ilmoittamaan siitä tekstiviestillä,
sähköpostilla ja nettisivuillamme
• Lisäksi kannattaa seurata uutisia sekä Fingridin että Työ- ja elinkeinoministeriön
tiedotteita

Energian säästö

Yhdessä voimme vaikuttaa energian riittävyyteen. Muun muassa sähköpulan riskiä
pystytään pienentämään käyttämällä sähköä säästeliäästi erityisesti kylmänä
vuodenaikana arkiaamuisin sekä iltapäivän tunteina.
Energiansäästöön liittyvää tietoa löytyy Motivan sivuilta: Energiansäästöön liittyvää
tietoa (Motiva)