by admin admin

Uusi toimitusjohtaja valittu

Rantakairan Sähkö Oy:n hallitus on valinnut uudeksi toimitusjohtajaksi Kari Kuuselan. Hän on toiminut väliaikaisena toimitusjohtajana 1.6.2022 alkaen ja aloittaa kokopäiväisenä toimitusjohtajana Toukokuun 2023 aikana.

by admin admin

Kulutustietojen näyttäminen Energiatili -palvelussa lakkaa

Kulutustietojen näyttäminen Energiatili Online-palvelussa lakkaa vuoden 2022 loppuun mennessä. Sähkön kulutustiedot ovat saatavilla valtakunnallisesta Datahub-palvelusta jo nyt. Palvelusta näet omien henkilötietojen lisäksi myös sähkön käyttöpaikkaan liittyvät asiakastiedot.

Palveluun kirjautumisessa käytetään suomi.fi -palvelun tarjoamaa kirjautumista. Palvelun kautta voit myös valtuuttaa kolmannen osapuolen toimimaan puolestasi. Datahubia hallinnoi Fingrid Datahub Oy, joka on Fingridin tytäryhtiö. Datahubiin pääset kirjautumaan osoitteessa https://oma.datahub.fi/

Lisätietoja: https://www.fingrid.fi/sahkomarkkinat/datahub/

by admin admin

Sähköpula – mitä se tarkoittaa ja kuinka varaudun siihen?

Sähköä on tuotettava joka hetki yhtä paljon kuin sitä kulutetaan. Sähköpula on
valtakunnallinen häiriötilanne ja se syntyy, kun sähköä kulutetaan enemmän kuin sitä
pystytään tuottamaan tai tuomaan ulkomailta. Sähköpula on epätodennäköinen, mutta
siihen on varauduttava sekä valtakunnallisesti että paikallisesti.
Rantakairan Sähkö Oy on varautunut sähköpulatilanteisiin valmius- ja
varautumissuunnitelmalla. Sähköpulassa sähkön käyttöä joudutaan rajoittamaan
kiertävin sähkökatkoin. Sähkökatko kestää noin kaksi tuntia kerrallaan ja se voi toistua
muutaman kerran. Sähkökatkojen ulkopuolelle jätetään vain merkittävät
sähköntuotantolaitokset sekä terveyskeskus.

Varaudu

• Sähkökatkoja voi olla muutenkin kuin sähköpulatilanteessa. Varautumiseen löytyy
hyvin tietoa
Motivan sivuilta: Varautumiseen liittyvää tietoa (Motiva)

Viestintä ja yhteystiedot

• Huolehdi, että yhteystietosi (sähköpostiosoite ja puhelinnumero) ovat Rantakairan
Sähkö Oy:llä ajan tasalla.
• Jos sähkönjakelua rajoitetaan, pyrimme ilmoittamaan siitä tekstiviestillä,
sähköpostilla ja nettisivuillamme
• Lisäksi kannattaa seurata uutisia sekä Fingridin että Työ- ja elinkeinoministeriön
tiedotteita

Energian säästö

Yhdessä voimme vaikuttaa energian riittävyyteen. Muun muassa sähköpulan riskiä
pystytään pienentämään käyttämällä sähköä säästeliäästi erityisesti kylmänä
vuodenaikana arkiaamuisin sekä iltapäivän tunteina.
Energiansäästöön liittyvää tietoa löytyy Motivan sivuilta: Energiansäästöön liittyvää
tietoa (Motiva)

by admin admin

Kehittämissuunnitelma

Rantakairan Sähkö Oy on avannut nettisivuilleen palvelun, jonka tarkoituksena on kuulla asiakkaiden ja sidosryhmien ajatuksia sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelmasta. Jakeluverkonhaltijan keskeinen tehtävä on taata toimitusvarma ja turvallinen sähkönjakelu kaikille verkon käyttäjille. Hyvän toimitusvarmuuden edellytyksenä on jakeluverkon jatkuva kehittäminen ja jakeluverkonhaltijoille onkin asetettu sähkömarkkinalaissa velvollisuus kehittää sähkönjakeluverkkoja. Myös Rantakairan Sähkön tulee laatia kahden vuoden välein jakeluverkon kehittämissuunnitelma Energiaviraston määräysten mukaisena. Tästä vuodesta alkaen myös asiakkaat ja sidosryhmät voivat kertoa mielipiteensä kehittämissuunnitelmasta. Kehittämissuunnitelma on avoinna kommentoitavaksi kuukauden ajan 26.9.2022-27.10.2022 asti ja nyt sinulla on mahdollisuus tutustua siihen ja tuoda esiin ajatuksiasi tulevaisuuden sähköverkon kehittämisestä.
Löydät palvelun tästä linkistä.

by admin admin

Datahub tuo tiedot sähkönkäyttöpaikoista yhteen järjestelmään

Suomessa otettiin helmikuussa 2022 käyttöön sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä, datahub. Datahubiin on tallennettu sähkömarkkinalain mukaisesti sähkönkäyttöpaikkaan liittyvää tietoa, kuten käyttöpaikan asiakas- ja kulutustietoa. Järjestelmä nopeuttaa tiedonvaihtoa eri osapuolten välillä, kun tieto on kaikkien siihen oikeutettujen saatavilla samanaikaisesti – tasapuolisesti ja ajantasaisena. 

Lisätietoa voit lukea Fingridin sivuilta.
Löydät kirjautumislinkin datahubiin Asionti -valikon alta, tai klikkaamalla tästä.