by admin admin

Kehittämisen kuuleminen

Rantakairan Sähkö Oy on avannut nettisivuilleen palvelun, jonka tarkoituksena on kuulla asiakkaiden ja sidosryhmien ajatuksia sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelmasta. Jakeluverkonhaltijan keskeinen tehtävä on taata toimitusvarma ja turvallinen sähkönjakelu kaikille verkon käyttäjille.
Hyvän toimitusvarmuuden edellytyksenä on jakeluverkon jatkuva kehittäminen ja jakeluverkonhaltijoille onkin asetettu sähkömarkkinalaissa velvollisuus kehittää sähkönjakeluverkkoja. Myös Rantakairan Sähkön tulee laatia kahden vuoden välein jakeluverkon kehittämissuunnitelma Energiaviraston määräysten mukaisena. Tästä vuodesta alkaen myös asiakkaat ja sidosryhmät voivat kertoa mielipiteensä kehittämissuunnitelmasta.
Kehittämissuunnitelma on avoinna kommentoitavaksi kuukauden ajan 1.5.2024-31.5.10.2024 ja nyt sinulla on mahdollisuus tutustua siihen ja tuoda esiin ajatuksiasi tulevaisuuden sähköverkon kehittämisestä.

Löydät palvelun tästä linkistä.

by admin admin

Kokouskutsu 22.05.2024

Rantakairan Sähkö Oy:n osakkaat kutsutaan
VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN
joka pidetään keskiviikkona 22. päivänä toukokuuta 2024 kello 9.00 Simossa yhtiön
toimipisteessä osoitteessa Lanssitie 1, 95200 SIMO.
Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaiset varsinaisen yhtiökokouksen
käsiteltäviksi kuuluvat asiat.

Osallistumisoikeus
Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 10.5.2024
merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon,
valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan
tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua
varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön osakasluetteloon tilapäisesti
viimeistään 17.05.2024 klo 10:00

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat nähtävillä Rantakairan Sähkö Oy:ssä, Lanssitie 1,
95200 Simo ja www.rantakaira.fi sivustolta.

Simossa 15.3.2024
Rantakairan Sähkö Oy
Hallitus

by admin admin

Toimistotyöntekijä

Rantakairan Sähkö Oy on perustettu Simossa vuonna 1952. Toimimme Simon ja Kuivaniemen
alueella sähkönsiirtoyhtiönä, asiakkaita meillä on noin 4300 ja henkilöstöä 7. Liikevaihto oli
vuonna 2023 noin 2,85 M€.
Ailan jäädessä vuodenvaihteessa 2024–2025 vapaalle haemme henkilöä, joka on monitaitoinen.
Työnkuvasi muotoutuu osaamisesi mukaiseksi ja työaika on joko koko- tai osa-aikainen. Tehtäviisi
mahdollisesti kuuluvat toimisto-, taloushallinto-, palkanlaskenta- ja asiakaspalvelutyöt. Eduksesi
katsomme aiemman työkokemuksen sähköverkkoyhtiössä, EnerimCIS, Visma L7 ja Office
osaamisen.
Olet joustava ja käytännönläheinen monitaituri, etkä pelkää tarttua uusiin haasteisiin. Mikäli sinulla
on mielestäsi sopiva koulutus ja koet osaavasi tai oppivasi mainitut tehtävät niin voit olla
etsimämme henkilö.
Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Kari Kuusela 0400 683 696.
Lähetä hakemuksesi ansioluetteloineen ja palkkatoivomuksineen 24.5.2024 mennessä
kari.kuusela@rantakaira.fi

by admin admin

Arvo-osuusjärjestelmään siirtymättömien osakkeiden käsittely jatkuu.

Rantakairan Sähkö Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 26.3.2024 on kumonnut varsinaisen yhtiökokouksen 3.5.2023 tekemän päätöksen, että ”rekisteröimättömien osakkeiden oikeudet menetetään ja Rantakairan Sähkö Oy:n hallitus mitätöi rekisteröimättömät yhteistilillä olevat paperimuotoiset osakkeet, joiden siirtämistä arvo-osuusjärjestelmään ei ole pätevästi vaadittu viimeistään 3.5.2024 klo 10.00 mennessä ja joita koskeva jälkivaihtovaatimus ei ole tullut täydelliseksi viimeistään 31.10.2024.”

Tämä tarkoittaa, että edelleen voi siirtää rekisteröimättömiä yhteistilillä olevat paperimuotoisia osakkeita arvo-osuusjärjestelmään. Tämä on voimassa toistaiseksi!