by admin admin

Kehittämissuunnitelma

Rantakairan Sähkö Oy on avannut nettisivuilleen palvelun, jonka tarkoituksena on kuulla asiakkaiden ja sidosryhmien ajatuksia sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelmasta. Jakeluverkonhaltijan keskeinen tehtävä on taata toimitusvarma ja turvallinen sähkönjakelu kaikille verkon käyttäjille. Hyvän toimitusvarmuuden edellytyksenä on jakeluverkon jatkuva kehittäminen ja jakeluverkonhaltijoille onkin asetettu sähkömarkkinalaissa velvollisuus kehittää sähkönjakeluverkkoja. Myös Rantakairan Sähkön tulee laatia kahden vuoden välein jakeluverkon kehittämissuunnitelma Energiaviraston määräysten mukaisena. Tästä vuodesta alkaen myös asiakkaat ja sidosryhmät voivat kertoa mielipiteensä kehittämissuunnitelmasta. Kehittämissuunnitelma on avoinna kommentoitavaksi kuukauden ajan 26.9.2022-27.10.2022 asti ja nyt sinulla on mahdollisuus tutustua siihen ja tuoda esiin ajatuksiasi tulevaisuuden sähköverkon kehittämisestä.
Löydät palvelun tästä linkistä.

by admin admin

Datahub tuo tiedot sähkönkäyttöpaikoista yhteen järjestelmään

Suomessa otettiin helmikuussa 2022 käyttöön sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä, datahub. Datahubiin on tallennettu sähkömarkkinalain mukaisesti sähkönkäyttöpaikkaan liittyvää tietoa, kuten käyttöpaikan asiakas- ja kulutustietoa. Järjestelmä nopeuttaa tiedonvaihtoa eri osapuolten välillä, kun tieto on kaikkien siihen oikeutettujen saatavilla samanaikaisesti – tasapuolisesti ja ajantasaisena. 

Lisätietoa voit lukea Fingridin sivuilta.
Löydät kirjautumislinkin datahubiin Asionti -valikon alta, tai klikkaamalla tästä.

by Sami Tiiro Sami Tiiro

Verkostotöitä Ranuantien ja Pohjoispuolentien alueilla Simossa

Uuden Sarvisuon tuulimyllypuiston rakennusvaihe on edennyt siihen vaiheeseen että myllyjen osia aletaan kuljettamaan alueelle Ranuantie – Alaniemen silta – Pohjoispuolentie reittiä. Uusien myllyjen komponentit ovat niin suuria että joudumme korottamaan teiden ylittäviä sähkölinjoja yli standardien. Tästä syystä viikosta 11 eteenpäin noin viikolle 13 asti teemme verkostotöitä alueella josta aiheutuu ajoittain sähkönjakelun keskeytyksiä jokivarressa. Keskeytysten kesto on arviolta 1-2h ja niitä on useampia. Pyrimme tiedottamaan asiakkaille keskeytysalueista nettisivullamme ja mahdollisesti muita kanavia pitkin.

Pahoittelemme keskeytyksistä aiheutuvaa haittaa.