by admin admin

Yhtiökokous 3.5.2023

Yhtiökokouksessa valittiin hallitukseen erovuoroisten Martti Ruotsalaisen ja Veikko Viinamäen tilalle Vivi Marttila Simosta ja Reijo Kehus Kuivaniemeltä.
Yhtiökokous päätti myös, että arvo-osuusjärjestelmään siirtymättömien osakkeiden käsittely aikaa jatketaan seuraavaan yhtiökokoukseen saakka. Nyt on siis mahdollisuus edelleen vaihtaa osakkeet arvo-osuusjärjestelmään. Toivottavasti mahdollisimman moni käyttää tämän tilausuuden hyväkseen.

by admin admin

Kokouskutsu 03.05.2023

Rantakairan Sähkö Oy:n osakkaat kutsutaan VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN
joka pidetään keskiviikkona 3. päivänä toukokuuta 2023 kello 10.00 Simossa yhtiön
toimipisteessä osoitteessa Lanssitie 1, 95200 SIMO.
Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaiset varsinaisen yhtiökokouksen
käsiteltäviksi kuuluvat asiat ja arvo-osuusjärjestelmään siirtymättömien osakkeiden
käsittely.

Osallistumisoikeus
Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 20.4.2023
merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon,
valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan
tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua
varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön osakasluetteloon tilapäisesti
viimeistään 27.4.2023 klo 10:00

Päätetään arvo-osuusjärjestelmään siirtymättömien osakkeiden käsittelystä.
Osakeyhtiölain 3 luvun 14 a§:n 3 momentin mukaan “jollei arvo-osuusjärjestelmästä ja
selvitystoiminnasta annetun lain 6 luvun 3 §:ssä tarkoitettua kirjaamista ole vaadittu
kymmenen vuoden kuluessa ilmoittautumisajan päättymispäivästä, yhtiökokous voi
päättää, että oikeus arvo-osuusjärjestelmään kuuluvaan osakkeeseen ja siihen perustuvat
oikeudet on menetetty.” Rantakairan Sähkö Oy:n osakkeiden arvo-osuustilille siirtäminen
alkoi 20.8.2012 ja päättyi 31.8.2012 (ilmoittautumisajan päättymispäivä), mistä lähetettiin
osakkaille kirje 25.5.2012. Kirjeessä pyydettiin viemään / lähettämään Rantakairan Sähkö
Oy:n paperiset osakekirjat Nordea Pankki Suomi Oyj:n konttoriin siirtoa varten. Osakkeita
on voinut vaihtaa arvo-osuusjärjestelmään myös 31.8.2012 jälkeen eli aikaa osakkeiden
vaihtamiselle arvo-osuusjärjestelmään on annettu yli 10 vuotta. Rantakairan Sähkö Oy:n
hallitus esittää yhtiökokoukselle, että rekisteröimättömien osakkeiden oikeudet menetetään
ja Rantakairan Sähkö Oy:n hallitus mitätöi rekisteröimättömät yhteistilillä olevat
paperimuotoiset osakkeet, joiden siirtämistä arvo-osuusjärjestelmään ei ole pätevästi
vaadittu viimeistään 3.5.2023 klo 10.00 mennessä ja joita koskeva jälkivaihtovaatimus ei
ole tullut täydelliseksi viimeistään 31.10.2023.

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat nähtävillä Rantakairan Sähkö Oy:ssä, Lanssitie 1,
95200 Simo.

Simossa 29.3.2023
Rantakairan Sähkö Oy
hallitus

by admin admin

Uusi toimitusjohtaja valittu

Rantakairan Sähkö Oy:n hallitus on valinnut uudeksi toimitusjohtajaksi Kari Kuuselan. Hän on toiminut väliaikaisena toimitusjohtajana 1.6.2022 alkaen ja aloittaa kokopäiväisenä toimitusjohtajana Toukokuun 2023 aikana.

by admin admin

Kulutustietojen näyttäminen Energiatili -palvelussa lakkaa

Kulutustietojen näyttäminen Energiatili Online-palvelussa lakkaa vuoden 2022 loppuun mennessä. Sähkön kulutustiedot ovat saatavilla valtakunnallisesta Datahub-palvelusta jo nyt. Palvelusta näet omien henkilötietojen lisäksi myös sähkön käyttöpaikkaan liittyvät asiakastiedot.

Palveluun kirjautumisessa käytetään suomi.fi -palvelun tarjoamaa kirjautumista. Palvelun kautta voit myös valtuuttaa kolmannen osapuolen toimimaan puolestasi. Datahubia hallinnoi Fingrid Datahub Oy, joka on Fingridin tytäryhtiö. Datahubiin pääset kirjautumaan osoitteessa https://oma.datahub.fi/

Lisätietoja: https://www.fingrid.fi/sahkomarkkinat/datahub/

by admin admin

Sähköpula – mitä se tarkoittaa ja kuinka varaudun siihen?

Sähköä on tuotettava joka hetki yhtä paljon kuin sitä kulutetaan. Sähköpula on
valtakunnallinen häiriötilanne ja se syntyy, kun sähköä kulutetaan enemmän kuin sitä
pystytään tuottamaan tai tuomaan ulkomailta. Sähköpula on epätodennäköinen, mutta
siihen on varauduttava sekä valtakunnallisesti että paikallisesti.
Rantakairan Sähkö Oy on varautunut sähköpulatilanteisiin valmius- ja
varautumissuunnitelmalla. Sähköpulassa sähkön käyttöä joudutaan rajoittamaan
kiertävin sähkökatkoin. Sähkökatko kestää noin kaksi tuntia kerrallaan ja se voi toistua
muutaman kerran. Sähkökatkojen ulkopuolelle jätetään vain merkittävät
sähköntuotantolaitokset sekä terveyskeskus.

Varaudu

• Sähkökatkoja voi olla muutenkin kuin sähköpulatilanteessa. Varautumiseen löytyy
hyvin tietoa
Motivan sivuilta: Varautumiseen liittyvää tietoa (Motiva)

Viestintä ja yhteystiedot

• Huolehdi, että yhteystietosi (sähköpostiosoite ja puhelinnumero) ovat Rantakairan
Sähkö Oy:llä ajan tasalla.
• Jos sähkönjakelua rajoitetaan, pyrimme ilmoittamaan siitä tekstiviestillä,
sähköpostilla ja nettisivuillamme
• Lisäksi kannattaa seurata uutisia sekä Fingridin että Työ- ja elinkeinoministeriön
tiedotteita

Energian säästö

Yhdessä voimme vaikuttaa energian riittävyyteen. Muun muassa sähköpulan riskiä
pystytään pienentämään käyttämällä sähköä säästeliäästi erityisesti kylmänä
vuodenaikana arkiaamuisin sekä iltapäivän tunteina.
Energiansäästöön liittyvää tietoa löytyy Motivan sivuilta: Energiansäästöön liittyvää
tietoa (Motiva)