Sähkömittareiden luku on tuttua asiaa varsinkin omakotitaloissa asuville. Tähän asti sen on tehnyt sähköyhtiön mittarinlukija tai asukas itse, yleensä kerran vuodessa. Uusi tekniikka romuttaa vanhan käytännön niin, että nyt mittari voidaan lukea automaattisesti etäluentana.

Todelliseen kulutukseen perustuva laskutus korvaa arviolaskut ja kerran vuodessa lähetettävän tasauslaskun. Kun sähkö maksetaan todelliseen kulutukseen perustuen, se mahdollistaa entistä paremman oman energiankäytön seurannan ja kannustaa säästämään sähköä.

Arviolaskut historiaan

Kun asiakkaalle on vaihdettu uusi etäluettava mittari, sähkön laskutus muuttuu selkeämmäksi ja ymmärrettävämmäksi.

Arvioon perustuva laskutus jää historiaan. Laskut perustuvat aina todelliseen kulutukseen. Laskutusjakso (12, 6, 4 tai 3 laskua/vuosi) säilyy nykyisenä ellei asiakas itse halua sitä muuttaa.

Miten vaihto käytännössä hoituu?

Jos mittari on sähkökeskuksessa, johon meillä on avaimet, asiakkaan ei tarvitse tehdä mitään. Mittarin vaihto aiheuttaa asiakkaalle noin 15 minuutin sähkökatkon.

Mittarin vaihdot suorittavat Rantakairan Sähkön omat asentajat.

Mittarinvaihdosta aiheutuvat kustannukset on sisällytetty sähkön siirtohintoihin.