by admin admin

Kokouskutsu 26.03.2024

Rantakairan Sähkö Oy:n osakkaat kutsutaan
YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN
joka pidetään tiistaina 26. päivänä maaliskuuta 2024 kello 9.00 Simossa Rantakairan Sähkö
Oy:n toimistolla osoitteessa Lanssitie 1, 95200 SIMO.

Kokouksessa käsitellään hallituksen esitykset:

 1. Varsinaisen yhtiökokouksen 3.5.2023 tekemän päätöksen ”Arvo-osuusjärjestelmään
  siirtymättömien osakkeiden käsittely” kumoaminen:
  Hallitus esittää, että edellä mainittu päätös kumotaan kokonaisuudessaan.
 2. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen:
  Hallitus esittää, että yhtiön yhtiöjärjestystä muutetaan. Yhtiöjärjestyksen muutoksen
  pääasiallinen sisältö on seuraava:
  • 4 § kuuluu nykyisellään seuraavasti: ”Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee
   hallitus.”. 4 § muutettaisiin kuulumaan seuraavasti: ”Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja,
   jonka valitsee hallitus”;
  • 8 § kuuluu nykyisellään seuraavasti: ”Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain
   hallituksen määräämänä päivänä kesäkuun loppuun mennessä.”. 8 § muutettaisiin
   kuulumaan seuraavasti: ”Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen
   määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.”;
  • 9 § kuuluu nykyisellään seuraavasti: ”Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.”. Kyseinen
   tilikautta koskeva määräys (9 §) poistettaisiin;
  • 10 § kuuluu nykyisellään seuraavasti: ”Yhtiökokouksessa voi osakkaalla olla
   huolimatta hänen edustamiensa osakkeiden suuremmasta määrästä enintään
   kymmenesosa (1/10) kokouksessa edustetuista äänistä.” Kyseinen äänivallan
   rajoittamista koskeva määräys (10 §) poistettaisiin;
  • 11 § numerointi korjattaisiin 9 § ja 10 § poistamisen myötä.
 3. Hallituksen valtuuttaminen omien osakkeiden hankkimiseen:
  Hallitus esittää, että yhtiökokous päättää hallituksen valtuuttamisesta yhtiön omien
  osakkeiden hankkimiseen. Hallitus voi toteuttaa hankkimisen myös suunnatusti.

  Osallistumisoikeus
  Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 14.3.2024
  merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

  Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
  Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
  omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon,
  valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan
  tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua
  ylimääräiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön osakasluetteloon tilapäisesti
  viimeistään 21.3.2024 klo 10:00

Simossa
28.2.2024
Rantakairan Sähkö Oy
hallitus

Kutsu ladattavissa myös PDF-muodossa tästä.

by admin admin

Laskutusosoitteemme on muuttunut

Hyvä yhteistyökumppani,

Olemme siirtyneet ostolaskujen sähköiseen käsittelyyn ja verkkolaskujen vastaanottoon tehostaaksemme toimintaamme. Verkkolaskuoperaattorina toimii Maventa.

Verkkolaskuosoitetietomme ovat seuraavat:

Yrityksemme tiedot
NimiY-tunnusVerkkolaskuosoite
Rantakairan Sähkö Oy0192996-2003701929962
Välitystiedot
VälittäjäVälittäjätunnus
Maventa003721291126
Välittäjätunnus pankkiverkosta lähetettäessä:  DABAFIHH

Mikäli ette pysty lähettämään laskuja sähköisesti, pyydämme toimittamaan paperiset ostolaskut osoitteella:

            Rantakairan Sähkö Oy
            01929962
            PL 100
            80020 Kollektor Scan

 • SARJANUMERON TULEE OLLA MUKANA JOKAISEN LASKUN OSOITEKENTÄSSÄ, EI VAIN KUORESSA
 • KÄYTÄ TEKSTIN VÄRINÄ VAIN MUSTAA
 • LÄHETÄ SKAANNUKSEEN VAIN LASKUJA LIITTEINEEN
 • ÄLÄ KÄYTÄ NIITTEJÄ

Voitte myös lähettää PDF-formaatissa olevia laskuja sähköpostilla seuraavilla ohjeilla.

 • Laskut lähetetään sähköpostin liitetiedostoina
 • Yksi lasku per tiedosto joka sisältää yhden laskun kaikki sivut
 • Monta laskua voidaan lähettää yhdessä sähköpostiviestissä. Kaikilla tiedostoilla tulee olla oma nimi
 • Yksi sähköposti voi maksimissaa olla 10Mb
 • PDF-tiedostojen tulee olla aitoja PDF-dokumentteja versio 1.3 tai uudempi
 • PDF-tiedostot eivät saa olla lukittuja tai salasanalla suojattuja
 • Dokumentin ulkomitta voi olla maksimissaan 210 x 297 mm
 • Liitteen nimi ei saa sisältää kuin tavallisia kirjoitusmerkkejä, a-z, A-Z, 0-9.

PDF-muotoiset laskut voi lähettää osoitteella: invoice-sarjanro@kollektor.fi

Lisätietoja tarvittaessa:

            RANTAKAIRAN SÄHKÖ OY
            Leinonen Aila
            aila.leinonen@rantakaira.fi
            puh. +358405138503

by admin admin

Yhtiökokous 3.5.2023

Yhtiökokouksessa valittiin hallitukseen erovuoroisten Martti Ruotsalaisen ja Veikko Viinamäen tilalle Vivi Marttila Simosta ja Reijo Kehus Kuivaniemeltä.
Yhtiökokous päätti myös, että arvo-osuusjärjestelmään siirtymättömien osakkeiden käsittely aikaa jatketaan seuraavaan yhtiökokoukseen saakka. Nyt on siis mahdollisuus edelleen vaihtaa osakkeet arvo-osuusjärjestelmään. Toivottavasti mahdollisimman moni käyttää tämän tilausuuden hyväkseen.

by admin admin

Kokouskutsu 03.05.2023

Rantakairan Sähkö Oy:n osakkaat kutsutaan VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN
joka pidetään keskiviikkona 3. päivänä toukokuuta 2023 kello 10.00 Simossa yhtiön
toimipisteessä osoitteessa Lanssitie 1, 95200 SIMO.
Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaiset varsinaisen yhtiökokouksen
käsiteltäviksi kuuluvat asiat ja arvo-osuusjärjestelmään siirtymättömien osakkeiden
käsittely.

Osallistumisoikeus
Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 20.4.2023
merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon,
valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan
tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua
varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön osakasluetteloon tilapäisesti
viimeistään 27.4.2023 klo 10:00

Päätetään arvo-osuusjärjestelmään siirtymättömien osakkeiden käsittelystä.
Osakeyhtiölain 3 luvun 14 a§:n 3 momentin mukaan “jollei arvo-osuusjärjestelmästä ja
selvitystoiminnasta annetun lain 6 luvun 3 §:ssä tarkoitettua kirjaamista ole vaadittu
kymmenen vuoden kuluessa ilmoittautumisajan päättymispäivästä, yhtiökokous voi
päättää, että oikeus arvo-osuusjärjestelmään kuuluvaan osakkeeseen ja siihen perustuvat
oikeudet on menetetty.” Rantakairan Sähkö Oy:n osakkeiden arvo-osuustilille siirtäminen
alkoi 20.8.2012 ja päättyi 31.8.2012 (ilmoittautumisajan päättymispäivä), mistä lähetettiin
osakkaille kirje 25.5.2012. Kirjeessä pyydettiin viemään / lähettämään Rantakairan Sähkö
Oy:n paperiset osakekirjat Nordea Pankki Suomi Oyj:n konttoriin siirtoa varten. Osakkeita
on voinut vaihtaa arvo-osuusjärjestelmään myös 31.8.2012 jälkeen eli aikaa osakkeiden
vaihtamiselle arvo-osuusjärjestelmään on annettu yli 10 vuotta. Rantakairan Sähkö Oy:n
hallitus esittää yhtiökokoukselle, että rekisteröimättömien osakkeiden oikeudet menetetään
ja Rantakairan Sähkö Oy:n hallitus mitätöi rekisteröimättömät yhteistilillä olevat
paperimuotoiset osakkeet, joiden siirtämistä arvo-osuusjärjestelmään ei ole pätevästi
vaadittu viimeistään 3.5.2023 klo 10.00 mennessä ja joita koskeva jälkivaihtovaatimus ei
ole tullut täydelliseksi viimeistään 31.10.2023.

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat nähtävillä Rantakairan Sähkö Oy:ssä, Lanssitie 1,
95200 Simo.

Simossa 29.3.2023
Rantakairan Sähkö Oy
hallitus